lördag 16 mars 2013

Årsmöte

Årsmöte är planerat till 18/4 i Skärsätra skolas matsal.

Väl mött!