torsdag 6 oktober 2011

Ny "hemsida"

Vi har nu efter att underhållet och uppdateringarna på den förra hemsidan uteblivit, övergått till ett nytt format som är enklare att hålla aktuellt.

Den förra sidan var väldigt fin och avancerad så det är lite synd att vi måste överge den, men vår ambition är att detta ska vara ett livskraftigt forum där nyheter och information om kommande arrangemang ska stå att finna. Så detta har prioriterats och därför denna nya sida i ett enklare format.

Tyck gärna till!